Planlagt vedlikehold av systemet

Logg-ID: 472

Systemet kan være utilgjengelig i vedlikeholdsperioden

Type: Vedlikehold
Funksjon: Landax Applikasjon
Fra: 15.01.2018 23:00:00
Til: 15.01.2018 23:50:00
Varighet: 50 minutter