Planlagt vedlikehold av systemet

Logg-ID: 474

Systemet kan være utilgjengelig

Type: Vedlikehold
Funksjon: Landax Applikasjon
Fra: 22.01.2018 23:00:00
Til: 22.01.2018 23:59:00
Varighet: 59 minutter