Planlagt vedlikehold

Logg-ID: 492

Dokumentmodulen kan være utilgjengelig i perioder.

Type: Vedlikehold
Funksjon: Landax Applikasjon
Fra: 28.01.2018 22:00:00
Til: 28.01.2018 22:30:00
Varighet: 30 minutter