Planlagt vedlikehold

Logg-ID: 504

Dokumentmodulen kan være utligjengelig i perioder.

Type: Vedlikehold
Funksjon: Landax Applikasjon
Fra: 01.02.2018 22:00:00
Til: 01.02.2018 22:30:00
Varighet: 30 minutter