Planlagt vedlikehold av servere

Logg-ID: 554

Type: Vedlikehold
Funksjon: Landax Applikasjon
Fra: 13.06.2018 22:15:00
Til: 13.06.2018 23:00:00
Varighet: 45 minutter