Problemer med pålogging

Logg-ID: 634

Det kan også oppleves noe treghet ved vanlig bruk

Type: Feil/nedetid
Funksjon: Landax Applikasjon
Fra: 31.05.2019 13:06:00
Til: 31.05.2019 13:44:00
Varighet: 38 minutter