Sporadiske problemer med databaseserver

Logg-ID: 674

Vi opplever sporadiske problemer med en node i databaseclusteret. Dette fører til noen minutters nedetid for noen kunder når det oppstår. Vi jobber aktivt med en løsning på utfordringen.

Type: Feil/nedetid
Funksjon: Landax Applikasjon
Fra: 15.09.2019 00:00:00
Til: 22.09.2019 00:00:00
Varighet: 7 dager