MMS er ikke støttet ved mottak av SMS

Logg-ID: 70

Type: Varsel
Funksjon: SMS-/MMS-mottak
Fra: 12.10.2015 10:00:00