Planlagt vedlikehold av systemet

Logg-ID: 724

Mulig noe nedetid

Type: Vedlikehold
Funksjon: Landax Applikasjon
Fra: 12.03.2020 21:00:00
Til: 12.03.2020 23:00:00
Varighet: 120 minutter