Sporadiske driftsavbrudd

Logg-ID: 734

Det oppleves for tiden noen minutters sporadiske driftsavbrudd. Vi jobber sammen med driftsleverandør med å undersøke problemet.

Type: Feil/nedetid
Funksjon: Landax Applikasjon
Fra: 20.05.2020 10:45:00
Til: 20.05.2020 11:00:00
Varighet: 15 minutter