Planlagt oppdatering av servere

Logg-ID: 834

Type: Vedlikehold
Funksjon: Landax Applikasjon
Fra: 15.09.2020 00:00:00
Til: 15.09.2020 00:30:00
Varighet: 30 minutter