Vedlikehold på en databaseserver

Logg-ID: 904

Påvirker noen kunder

Type: Vedlikehold
Funksjon: Landax Applikasjon
Fra: 26.04.2021 22:00:00
Til: 26.04.2021 23:00:00
Varighet: 60 minutter